T T

Allerzielenviering op Zegestede

Publicatiedatum 21-06-2017

Zaterdagnamiddag en -avond 31 oktober 2015 werd voor de vijfde keer de respectvolle belevingsroute gelopen op de begraafplaats Zegestede aan de Rucphensebaan in verband met Allerzielenviering. Overleden dierbaren werden op serene wijze herdacht met gebeden en het plaatsen van bloemen bij de graven of urnen. Een aparte, maar mooie traditie waar Sjoerd van den Boom vijf jaar geleden het initiatief voor nam. Iedereen kreeg de gelegenheid om op zijn manier aan de belevingstocht deel te nemen. Om zo te proberen verdriet en geleden verlies te verwerken of te verzachten. Een bijzondere gebeurtenis met gedichten, gebeden, muziek, bloemlegging, tekeningen en verhalen.

In tegenstelling tot andere jaren was het niet koud. Met een goede temperatuur om te wandelen. Het gebeurt wel dat het vriest en dat het sneeuwt in november. De chrysanten kunnen dan bevroren op het kerkhof staan bij de graven en urnen. De werkgroep Allerzielen koos voor het thema ‘Van kwetsbaarheid naar Veerkracht’.

Theaterwerkplaats Tiuri speelde het toneelstuk ‘Van kwetsbaarheid naar Veerkracht’. Een groep mensen met verstandelijke beperking gaf om 16.00 uur op een eigen manier aan hoe ze Allerzielen beleefden en herdachten. Met hun voorstelling wisten ze velen te ontroeren. Deze keer vond het plaats in de aula van het Crematorium.
Om 17.30 uur werd een herdenkingsdienst gehouden onder begeleiding van Marjeet Verbeek. Twee jongelui zongen passende nummers begeleid door een keyboard. Els en Joost van der Sommen maakten, zoals elk jaar, een bloemstuk.


Tegen de tijd dat het donker begon te worden, rond 18.00 uur, werden de fakkels aangestoken. De begraafplaats werd plotseling anders, in plaats van droefheid en rouw voelden mensen warmte en zich met elkaar verbonden. Bij de vuurkorven kon men de handen verwarmen. De lichttunnel, lampjes, fakkels en kaarsen zorgden voor een gepaste sfeer en verlichting. De tocht gaat tot 19.30 uur door de urnentuin en over de paden langs graven van dierbare overledenen. Aan het eind van de tocht en afsluiting ervaren de deelnemers de belevingstocht als warm, mooi en zeer bijzonder.

 Allerzielen 2015

Allerzielenviering, een traditionele herdenking,
voor onze dierbare en geliefde overledenen.
Gelovige zielen worden op deze dag herdacht.
Er wordt stil gestaan in liefdevolle herinneringen.

Een gebed voor overleden familie en bekenden
Met een bezoek gebracht aan het kerkhof.
Want de doden mogen we niet verzwijgen.
Maar herinneren om wie ze ooit waren.

Er heerst een doodse stilte op het kerkhof.
Potten met witte, paars en gele chrysanten.
Geplaatst op de graven van verwanten,
op grafstenen, grauw en grijs verweerd.

Gelijk zoals de blaadjes nu gaan vallen,
in allerlei soorten, geuren en kleuren.
Zo zal ook de mens gauw vergeten zijn.
Als de limiet van leven wordt overschreden.

En wie staat er niet op de drempel,
in het spel van leven en de dood.
Ooit zal iedere mens eens struikelen,
en opgaan naar de eeuwigheid.

Elke mens zijn geweten en gedachten,
worden dagelijks op de proef gesteld.
van Hogerhand kunnen we verwachten,
wanneer onze levens dagen zijn geteld.

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties
Reageer op dit verhaal
Captcha code
Stormramp en watersnood 1953 (de nacht van 31 januari op 1 februari)

Stormramp en watersnood 1953 (de nacht van 31 januari op 1 februari)

De belevenis van een 7-jarig meisje vanuit een houten Oostenrijkse woning.

 

> Lees meer
Mijn ouders & Pater Alphons

Mijn ouders & Pater Alphons

Na het bombardement op Roosendaal in mei 1940 met veel slachtoffers en verwoestingen, begint het verzet tegen de Duitse bezetting vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid. Mijn vader Adrianus (Janus) van Haperen (1917-1991) onderneemt vanaf het begin van de oorlog samen met vriend Wim Nuijts risicovolle acties in het ondergrondse verzet

> Lees meer
Mijn ouders & Pater Alphons

Mijn ouders & Pater Alphons

Na het bombardement op Roosendaal in mei 1940 met veel slachtoffers en verwoestingen, begint het verzet tegen de Duitse bezetting vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid. Mijn vader Adrianus (Janus) van Haperen (1917-1991) onderneemt vanaf het begin van de oorlog samen met vriend Wim Nuijts risicovolle acties in het ondergrondse verzet.

> Lees meer