T T

Monument met een ziel

28-10-2010

Het programma is als volgt.

19.30 uur          ontvangst 
20.00 uur          welkom
20.05 uur          Joss Hostaken, gemeentearchivaris. Landlopers of prinsen.  Bouw en bewoning van de pastorie van de norbertijnen te Roosendaal. 
20.25 uur          John Veerman, bouwhistoricus. Dendrochronologische datering van de grote kap. 
20.45 uur          Presentatie van het boek 'Monumenten van Zielzorg' en de film 'Witte Bonnetten' met aanbieding van de eerste exemplaren aan Frans Sturm, restauratiearchitect.

Gelegenheid de film van Rien van der List te bekijken onder het genot van een drankje

Het boek 'Monumenten van Zielzorg' is nog tot 1 januari verkrijgbaar voor 25 euro (n die datum is de prija 29.50 euro)