T T

Nevenfuncties

Jan-Hein Sloesen Directeur- bestuurder De Kring Roosendaal, CultuurCompaan, ErfgoedCentrum
Tongerlohuys en Over de Tong Roosendaal BV

 • Lid RvT Citymarketing
 • Bestuurslid Hart voor de binnenstad Roosendaal
 • Bestuurslid OatMilk
 • Bestuurslid Kunst in de Heilige Driehoek
 • Bestuurslid Frans van der Groen – Stadsgezichten
 • Bestuurslid ZeBraLim theaters

Jan van Pul – voorzitter RvT

 • Voorzitter RvT stg Goed ontmoet (voedselbank W. Brabant)
 • Voorzitter Stg Promotie Winkelstad Roosendaal
 • Lid Binnenstadsbestuur Roosendaal

Arno de Brouwer – secretaris RvT

 • Advocaat
 • Voorzitter klachtencommissie Zeeuws- Vlaanderen
 • Bestuurslid Stichting Hulpfonds Saver
 • Lid Rotaryclub Roosendaal – Donkenland

Werner Goorden- penningmeester RvT

 • Bestuurslid Stichting Ondersteunend Kinder Kankerfonds

Pieter de Rooij – lid RvT

 • Docent / onderzoeker Breda University of Applied Sciences
 • Lid Adviescommissie impulsgelden Noord-Brabant

Ad Verrest – lid RvT