T T

ANBI-status

ANBI

Statutaire naam Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys
RSIN of Fiscaal nummer 8560.03.554.B.01
Financiële verantwoording

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Meerjarenbegroting 2017-2020

Beleidsplan Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021
Postadres Kerkstraat 1, 4701 HT Roosendaal
Telefoon 0165-555555
Website www.tongerlohuys.nl
Algemeen mailadres info@tongerlohuys.nl
Doelstelling Het verwerven, behouden, onderzoeken en presenteren van de materiële getuigenissen van de mens
en zijn omgeving.
Bestuurssamenstelling Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht is tot op heden als volgt: Jan van Pul (voorzitter), Arno de Brouwer (secretaris), Werner Goorden (penningmeester), Ad Verrest en Pieter de Rooij. 
Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun toezichthoudende functie.
De directeur wordt ingeschaald volgens de gemeentelijke inschalingsregeling die door de stichting wordt gevolgd.
Het personeel is ingeschaald volgens de cao podiakunsten.

Klik hier voor een overzicht van nevenactiviteiten van de Raad van Toezicht en directie en een toelichting op het rooster van aftreden