T T

ANBI-status

ANBI

Statutaire naam Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys
RSIN of Fiscaal nummer 8560.03.554.B.01
Financiële verantwoording

 

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Beleidsplan

Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2020-2023 en Activiteitenverslag 2021

Postadres

Kerkstraat 1, 4701 HT Roosendaal
Telefoon 0165-555555
Website www.tongerlohuys.nl
Algemeen mailadres info@tongerlohuys.nl
Doelstelling Het verwerven, behouden, onderzoeken en presenteren van de materiële getuigenissen van de mens
en zijn omgeving.
Bestuurssamenstelling Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht is tot op heden als volgt: Jan van Pul (voorzitter), Arno de Brouwer (secretaris), Werner Goorden (penningmeester), Ad Verrest, Paul de Beer, Marylin Jongenelen en Pieter de Rooij. 
Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun toezichthoudende functie.
De directeur wordt ingeschaald volgens de gemeentelijke inschalingsregeling die door de stichting wordt gevolgd.
Het personeel is per 1-1-2023 overgegaan van de cao podiakunsten naar de Museum cao. 

Klik hier voor een overzicht van nevenactiviteiten van de Raad van Toezicht en directieeen toelichting op het rooster van aftreden.

Publicatieformulier ABNI