T T

De Ghulden Roos

Jaarboek De Ghulden Roos is het oudst bestaande historische jaarboek van de provincie Noord-Brabant. Elk jaar verschijnt een nieuw deel in de reeks met tal van artikelen over historische onderwerpen.

Het laatst verschenen jaarboek: nummer 79

Dit boek belicht vanuit diverse invalshoeken het centrale thema Vrijheid en vrijheden. Vele vrijheden of voorrechten wist Roosendaal in het midden van de 15e eeuw te verwerven, die bijdroegen aan grote welvaart in de eeuw daarna. In het artikel De Roosendaalse zeescheepvaart en de Roosendaalse Vliet van Joss Hopstaken staan de Roosendaalse schippers centraal. Ook worden een viertal 17e eeuwse kaarten van het Roosendaalse havengebied (uit het archief van klooster Catharinadal) toegelicht. De Tachtigjarige Oorlog vond voor een deel zijn oorzaak in een strijd om oude vrijheden te behouden. In het artikel Nicolaes Janssens van Roosendael en zijn Nieu devoot en gheestelijck lietboek opnieuw onderzocht laat Theo Clemens zien in welke context dit werk uit het einde van de 16e eeuw geplaatst kan worden. Nieuw bronnenmateriaal was de reden dat Jacques Dane in zijn artikel Hoe gaat het met míjn dorp? Adriaan van Campen (1884-1960) – West-Brabants burgemeester in oorlogstijd nog eens zijn licht laat schijnen op de NSB-burgemeester van Dinteloord, Fijnaart en Willemstad. De Duitse bezetter heeft in het West-Brabantse land vele sporen achtergelaten, meestal in de vorm van verdedigingswerken. Het artikel Beladen erfgoed herinnert aan oorlog en verschrikking. Bea Hoeks-de Laat heeft een aantal van deze bouwwerken gefotografeerd, die worden toegelicht door Robert Catsburg. Het beeld van de bevrijding in het werk van Jan Cartens is het onderwerp van het artikel van Hans de Jong, die dit aspect uit de boeken van de Roosendaalse schrijver nader belicht. Vanwege de strategische ligging kreeg Roosendaal met enige regelmaat te maken met verschillende bombardementen. Bert van Gastel en Joss Hopstaken laten beknopt zien in Bommen op Roosendaal tot welke verwoestingen dat geleid heeft. De vrijheid om te wonen op een eigen wijze is het onderwerp van het laatste artikel. Gerda Godrie belicht in haar artikel Een wereld op wielen. Van woonwagenkamp tot woonwagenwijk in de regio Roosendaal een tot op heden veronachtzaamd aspect van de recente geschiedenis: de woonwagencultuur. 

In het hoofdstuk Beladen erfgoed wordt verwezen naar een kaart. Iedere locatie die in het boek genoemd wordt is op deze kaart aangegeven. Klik hier en open de kaart om de locaties te zien. Door aan de linkerkant van je scherm op een locatie te klikken lees je meer informatie.


Eerdere jaarboeken

Voor informatie over de inhoud van eerdere jaarboeken: kijk hier.

 

Begunstiger worden

Een manier om het Tongerlohuys te steunen, is door begunstiger van het jaarboek van Stichting Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos te worden. Niet alleen maak je zo deze uitgave mogelijk, je krijgt het jaarboek ook automatisch toegestuurd. Bovendien wordt je naam opgenomen in het jaarboek zelf en ontvang je het jaarboek met korting. De jaarboeken zijn verkrijgbaar bij het Tongerlohuys voor € 32,50. Begunstigers betalen slechts € 30,--. Het is ook mogelijk om alle voorgaande jaarboeken digitaal aan te schaffen. Je krijgt dan een USB-stick. De kosten hiervan bedragen € 100,--, begunstigers betalen € 40,--.
Voor aanmelden als begunstiger of meer informatie over de jaarboeken: ghuldenroos@live.nl.
 

ANBI

Stichting De Ghulden Roos is in het bezit van de ANBI-status. Deze status houdt in dat de stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Bekijk de ANBI-gegevens van stichting De Ghulden Roos 2018

Bekijk de ANBI-gegevens van stichting De Ghulden Roos 2019

Bekijk de ANBI-gegevens van Stichting De Ghulden Roos 2020

Foto: Bij de opgravingen op het Tongerloplein werden graven uit de zestiende en zeventiende eeuw en een knekelput blootgelegd. Foto E.A. de Rooij, collectie West-Brabants Archief