T T

De Ghulden Roos

Jaarboek De Ghulden Roos is het oudst bestaande historische jaarboek van de provincie Noord-Brabant. Elk jaar verschijnt een nieuw deel in de reeks met tal van artikelen over historische onderwerpen.

Het laatst verschenen jaarboek: nummer 76

2013-00516De gemiddelde Roosendaler in de zeventiende eeuw was klein, armlastig, ondervoed en werd meestal niet ouder dan vijftig jaar. Dat zegt fysisch antropoloog Barbara Veselka in een artikel in de nieuwe editie van jaarboek De Ghulden Roos. Valeska onderzocht de skeletten die in de zomer van 2013 werden opgegraven bij de Sint-Janskerk. Opgravingen en kerken, daar draait de 76ste editie van het jaarboek om.

In de zomer van 2013 gingen archeologen aan de slag op het Roosendaalse Tongerloplein, met name achter en naast de Sint Janskerk. Hier ligt de voormalige en nooit geruimde begraafplaats van de parochie, die waarschijnlijk vanaf de bouw van de kerk in 1268 tot 1828 in gebruik is geweest. Net onder het maaiveld liggen nog talrijke graven. Een gedeelte van die graven kon nader onderzocht worden. Fysisch antropoloog Barbara Veselka heeft de gevonden menselijke resten geanalyseerd, vergeleek de gegevens met vondsten uit Gouda en ‘s-Hertogenbosch en komt zo tot verrassende conclusies over de levensomstandigheden van Roosendalers uit voorgaande eeuwen.

Romeinse boerderijen
Bij dezelfde opgravingen op het Tongerloplein werden fragmenten aangetroffen van beeldhouwwerk uit de zestiende eeuw. Stadsarcheoloog Marco Vermunt vertelt over de vondsten in de Rozenakker, gelegen tussen Nispen en Essen. Daar werden de resten van een drietal Romeinse boerderijen aangetroffen. In een volgend artikel richt hij zijn aandacht op de kerk van Nispen. Bekend was al dat Nispen een van de oudste parochies in de streek was, maar nu zijn ook de resten van drie oudere kerkgebouwen gevonden, een voor West-Brabant unieke zaak.

Kerken
Heden en verleden van de kerken in West-Brabant vormen een tweede aandachtspunt in het jaarboek. Zo komen eigenaren van drie kerken in De Heen, Welberg en Dinteloord aan het woord en is er aandacht voor de kerk van Heerle.
Redacteur Theo Clemens belicht een bijzonder fenomeen uit de achttiende eeuw, de zogenaamde maandbriefjes. Antwerpse catechismussen hebben in Roosendaal een onverwachte verspreiding gekend. Het jaarboek sluit met een artikel over de Oud-Gastelse Oranje-Mastboomfeesten in 1923.


Eerdere jaarboeken

Voor informatie over de inhoud van eerdere jaarboeken: kijk hier.

 

Begunstiger worden

Een manier om het Tongerlohuys te steunen, is door begunstiger van het jaarboek van Stichting Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos te worden. Niet alleen maak je zo deze uitgave mogelijk, je krijgt het jaarboek ook automatisch toegestuurd. Bovendien wordt je naam opgenomen in het jaarboek zelf en ontvang je het jaarboek met korting. De jaarboeken zijn verkrijgbaar bij het Tongerlohuys voor € 27,50. Begunstigers betalen slechts € 25. Het is ook mogelijk om alle 73 voorgaande jaarboeken digitaal aan te schaffen. Je krijgt dan een USB-stick. De kosten hiervan bedragen € 100, begunstigers betalen € 40.
Voor aanmelden als begunstiger of meer informatie over de jaarboeken: ghuldenroos@live.nl.
 

ANBI

Stichting De Ghulden Roos is in het bezit van de ANBI-status. Deze status houdt in dat de stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Bekijk de ANBI-gegevens van stichting De Ghulden Roos 2017

 

Foto: Bij de opgravingen op het Tongerloplein werden graven uit de zestiende en zeventiende eeuw en een knekelput blootgelegd. Foto E.A. de Rooij, collectie West-Brabants Archief