T T

De Ghulden Roos

Jaarboek De Ghulden Roos is het oudst bestaande historische jaarboek van de provincie Noord-Brabant. Elk jaar verschijnt een nieuw deel in de reeks met tal van artikelen over historische onderwerpen.

Het laatst verschenen jaarboek: nummer 77

Hurks was, met name in zijn beginjaren, een aanhanger van de Amsterdamse School, een stroming in de kunst en architectuur vol maatschappelijke idealen, die gebruikt maakt van fantastische vormen. Jaarboek De Ghulden Roos, de oudst bestaande historische reeks in de provincie, gaat geheel over architectuur in de regio met het accent op Hurks. Zo wordt de Amsterdamse School belicht, is er aandacht voor architecten die tegelijkertijd met Hurks in West-Brabant actief waren en voor de kerken ontworpen door Hurks. Verder bevat het boek een levensschets van Hurks en wordt er verslag gedaan van gesprekken met mensen die Hurks nog persoonlijk hebben gekend. Het jaarboek bevat dit keer extra veel beeldmateriaal van Hurkspanden en koppelingen naar filmmateriaal. In het jaarboek staan zes foto's met een digitaal laagje. Met een smartphone kun je de foto's via de app Layar scannen en kom je terecht bij een kort filmpje over Hurks of zijn gebouwen. Voor degenen zonder smartphone: de filmpjes vind je hier ook (bij de tentoonstelling Hurks).Eerdere jaarboeken

Voor informatie over de inhoud van eerdere jaarboeken: kijk hier.

 

Begunstiger worden

Een manier om het Tongerlohuys te steunen, is door begunstiger van het jaarboek van Stichting Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos te worden. Niet alleen maak je zo deze uitgave mogelijk, je krijgt het jaarboek ook automatisch toegestuurd. Bovendien wordt je naam opgenomen in het jaarboek zelf en ontvang je het jaarboek met korting. De jaarboeken zijn verkrijgbaar bij het Tongerlohuys voor € 27,50. Begunstigers betalen slechts € 25. Het is ook mogelijk om alle 73 voorgaande jaarboeken digitaal aan te schaffen. Je krijgt dan een USB-stick. De kosten hiervan bedragen € 100, begunstigers betalen € 40.
Voor aanmelden als begunstiger of meer informatie over de jaarboeken: ghuldenroos@live.nl.
 

ANBI

Stichting De Ghulden Roos is in het bezit van de ANBI-status. Deze status houdt in dat de stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Bekijk de ANBI-gegevens van stichting De Ghulden Roos 2018

Bekijk de ANBI-gegevens van stichting De Ghulden Roos 2019

Foto: Bij de opgravingen op het Tongerloplein werden graven uit de zestiende en zeventiende eeuw en een knekelput blootgelegd. Foto E.A. de Rooij, collectie West-Brabants Archief