T T

Over ons

In het Tongerlohuys beleeft u het verhaal van Roosendaal. Vijf iconen nemen u mee door de geschiedenis van stad en streek. Laat u vertederen door het Liga-meisje, zegenen door meneer pastoor, op sleeptouw nemen door de conducteur, toespreken door burgemeester Schoonheijt en verrassen door een steeds wisselend vijfde icoon. Vanuit de actualiteit kijken we zo steeds door een andere bril naar het verleden.

De basis voor onze vaste tentoonstelling is de collectie van Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos. In de loop der tijd heeft de Ghulden Roos enkele topstukken weten te bemachtigen zoals de originele glas-in-lood ramen uit de Ligafabriek, een negentiende-eeuwse kopie van een schutterskraag van het Roosendaalse Sint-Sebastiaangilde uit 1611 en modellen van de beelden van Han Wezelaar (de maker van de beelden op de Nieuwe Markt en in de Parklaan). Verder heeft het erfgoedcentrum een bijzondere verzameling Brabantse mutsen en een groot deel van het oeuvre van Alfred Ost in huis. Het Tongerlohuys draagt zorg voor de collectie en deelt deze met haar bezoekers.

Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys maakt samen met De Kring en CultuurCompaan deel uit van het Roosendaalse samenwerkingsverband CultuurCluster.

Het Tongerlohuys

ANBI-status

 

Statutaire naam                                              Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys

RSIN of Fiscaal nummer                                8560.03.554.B.01

Financiële verantwoording:                           Jaarrekening 2017

                                                                          Jaarrekening 2018

                                                                          Jaarrekening 2019

                                                                          Meerjarenbegroting 2017-2020

Beleidsplan                                                      Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021

Postadres                                                         Kerkstraat 1, 4701 HT Roosendaal

Telefoon                                                           0165-555555

Website                                                             www.tongerlohuys.nl

Algemeen mailadres                                       info@tongerlohuys.nl

Doelstelling                                                      Het verwerven, behouden, onderzoeken en presenteren van de materiële getuigenissen van de mens
                                                                          en zijn omgeving.

Bestuurssamenstelling                                   Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht is tot op heden als volgt: Jan van Pul (voorzitter), Arno                                                                                 de Brouwer (secretaris), Werner Goorden (penningmeester), Ad Verrest en Tom van Dam.

Beloningsbeleid                                               De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun toezichthoudende functie.
                                                                           De directeur wordt ingeschaald volgens de gemeentelijke inschalingsregeling die door de stichting wordt gevolgd.
                                                                           Het personeel is ingeschaald volgens de cao podiakunsten.