T T

De Middeleeuwse stad (groep 6/7)

middeleeuwse stad

In de klas wordt een middeleeuws landschap uitgerold in de vorm van een vloerkleed. Waar zouden de boeren het land gaan bewerken? Wat is de beste handelsplek? Op welke plaatsen wilden de mensen graag wonen? Hoe ontstond een stad? Met behulp van een kasteel, boerderijen, huisjes, een klooster en een stadhuis krijgt de middeleeuwse stad langzaam maar zeker vorm. Daarna onderzoeken de leerlingen in kleine groepjes het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van historische bronnen.

De kinderen gaan aan de slag met een rekenopdracht met middeleeuwse munten en een boodschappenlijst, het bedenken van een klucht voor het volgende carnaval, het bestuderen van een stadszegel en het uitvoeren van monnikenwerk: schrijven op echt perkament. In de opdrachten worden verschillende thema’s over het leven in de middeleeuwse stad behandeld die ook in de reguliere lesmethodes aan bod komen, zoals: de markt, feest, bestuur en rechtspraak, eten, wonen, kleding, geloof, boerenleven en oorlog. Welk lot wacht je als boer, burger, geestelijke of edelman? Dit ontdekken de leerlingen tijdens het standenspel. Elke keer blijkt de edelman te winnen...

Dit lespakket werd ontwikkeld door Erfgoed Brabant en wordt uitgeleend door het Tongerlohuys.

Voor reserveringen of meer informatie: Astrid van der Linden via astrid.vanderlinden@dekringroosendaal.nl of 0165-751 651.

 

Doelgroep Groep 6, groep 7
Leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie. Thema's: middeleeuwen, o.a. wonen, eten, kleding, oorlog, handel en kunst.
Leerdoelen
  • De leerling kan vragen stellen bij erfgoed en in samenwerking met anderen verschillende bronnen raadplegen en informatie opzoeken om de  vragen te beantwoorden.
  • De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan onderwerpen in de regionale/nationale geschiedenis.
  • De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in een bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu.
Tijdsbeslag Naar keuze. Van drie lesuren tot een projectweek. Het project is leerstofvervangend.
Plaats van uitvoering Klas (museumbezoek, stadswandeling en andere excursies optioneel).  
Lesmateriaal

Kant-en-klaar lespakket met:

  • Docentenhandleiding
  • Vloerkleed met houten huisjes
  • Bronnenmateriaal, voorwerpen en opdrachten 
  • Standenspel (vijf spelborden per klas)
Kosten € 40,-