T T

De Romeinen in Noord-Brabant (groep 6/7/8 po en klas 1/2 vo)

kistromeinen

In iedere geschiedenismethode wordt het thema ‘De Romeinen in Nederland’ behandeld. Maar waarom het geschiedenisboek openslaan als de leerlingen échte Romeinse voorwerpen in handen kunnen krijgen? Voorwerpen die door de Romeinen in Brabant zijn gebruikt. De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de voorwerpen uit de leskist. Aan de hand van de voorwerpen en de daarbij behorende werkbladen leren zij over de verschillende aspecten van het leven in de Romeinse tijd, waaronder: het schrift, geld, kleding, infrastructuur, het badhuis, huizenbouw, religie, sport en spel en het leger.

De leskist werd ontwikkeld door Erfgoed Brabant en wordt uitgeleend door het Tongerlohuys.

Voor reserveringen of meer informatie: Astrid van der Linden via astrid.vanderlinden@dekringroosendaal.nl of 0165-751 651.

 

Doelgroep groep 7, groep 8, 1 vmbo, 1 havo, 1 vwo, 2 vmbo, 2 havo, 2 vwo
Leergebied

Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands. Thema's: Romeinen in Nederland, o.a. eten, wonen, tijd en persoonlijke verzorging.

Leerdoelen
  • De leerling kan vragen stellen bij erfgoed en in samenwerking met anderen verschillende bronnen raadplegen en informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden.
  • De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan onderwerpen in de regionale/nationale geschiedenis.
  • De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in een bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu.
Tijdsbeslag Naar keuze. Van een lesuur tot een projectweek.
Plaats van uitvoering Klas, naar keuze uit te breiden met museumbezoek.
Lesmateriaal

Leskist met:

  • 32 archeologische voorwerpen (deels authentiek)
  • Map VO met handleiding en werkbladen
  • Map PO groep 6/7 met handleiding en werkbladen
  • Vergrootglas
  • Achtergrondinformatie
Kosten  € 40,-