T T

Wat is het je waard? (groep 7/8 po en klas 1/2 vo)

afbeelding-watishetjewaard

In oorlogstijd kan een keuze grote gevolgen hebben. Het afwegen van dilemma’s staat centraal in het project Wat is het je waard? In dit lesmateriaal worden lokale historische gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog dichtbij gehaald. De leerlingen onderzoeken de keuzes die mensen maakten tijdens de oorlog en stellen zich voor hoe zij gehandeld zouden hebben in die tijd. Daarnaast bespreken zij hoe wij daar nu naar kijken. Wie zo’n keuze moet maken, spreekt zich uit over wat hij of zij belangrijk vindt; welke waarde het zwaarst telt.

De leerlingen ontdekken wat zij zelf van waarde vinden en wat anderen van waarde vinden. Door te discussiëren over dilemma’s kan meer begrip ontstaan voor de verschillende keuzes die mensen maken. Wie kennismaakt met andermans motieven, ontdekt alternatieven voor het eigen handelen. Alle voorbeelden uit het lesmateriaal zijn gebaseerd op waargebeurde feiten uit de omgeving van de leerlingen.

Dit lespakket werd ontwikkeld door Erfgoed Brabant in samenwerking met het Tongerlohuys.
Voor bestellen of meer informatie: Nicole de Boer via nicole@cultuurcompaan.nl of 0165-745 820.

 

Doelgroep  1 vmbo, 1 havo, 1 vwo, 2 vmbo, 2 havo, 2 vwo
Leergebied  Geschiedenis, omgevingsonderwijs en burgerschapsvorming. Thema's: Tweede Wereldoorlog, dilemma's, discussiëren, waardebewustzijn.
Leerdoelen
  • De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan onderwerpen in de regionale of nationale geschiedenis.
  • De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in een bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu.
  • De leerling toont in dialoog respect voor de mening van een ander over de waarde van erfgoed.
  • De leerling kan zijn/haar eigen verbondenheid met erfgoed vertalen in het zorgdragen voor het behoud van erfgoed.
Tijdsbeslag  3 lessen van 60 minuten
Plaats van uitvoering  Klas
Lesmateriaal Docentenhandleiding
Kosten € 5,- per doncentenhandleiding