T T

Lesbrief Roosendaal Spoorstad (groep 7/8)

educatie_spoorstad

Na een spannend verhaal van kinderboekenschrijver Rien Broere duiken leerlingen in de Roosendaalse spoorweghistorie. Van mensen die klaagden over het ongemak van het reizen per derde klas tot het bombardement op het station, in deze lesbrief komt 150 jaar spoor aan de orde.

De lesbrief Roosendaal Spoort! Bestaat uit drie lessen van vijftig minuten. De huiswerkopdrachten zijn facultatief. Tijdens de eerste les wordt aandacht besteed aan de begripsvorming rondom verkeer en vervoer in de gemeente Roosendaal en aan de ontwikkeling van het vervoer per spoor. De tweede les is gewijd aan de relatie tussen verkeer en vervoer en de vestiging van ondernemingen in Roosendaal. Tijdens de derde les staat de betekenis van de spoorwegstations in Roosendaal in heden en verleden centraal. Na de tweede les voeren de leerlingen in en nabij het huidige spoorwegstation een opdracht uit, die in de derde les behandeld wordt.

Deze lesbrief is bestemd voor groep 7/8.

Lesbrief Roosendaal Spoorstad Docentenhandleiding Roosendaal Spoorstad