T T

Henri Mastboom lezing in het teken van de Afscheiding van 1834

De Afscheiding van 1834 donderdag 21 februari

Op donderdag 21 februari vindt er weer een lezing plaats in het kader van de Henri Mastboom lezingencyclus. Deze lezingencyclus wordt sinds 2011 georganiseerd door de archiefdiensten in de regio West-Brabant in samenwerking met andere culturele partners. Elk jaar wordt er een thema gekoppeld aan de lezingencyclus en dit jaar is er gekozen voor Opstand!, tevens het thema van de Maand van de Geschiedenis 2018.

De Afscheiding van 1834 is de aanduiding van een kerkelijke beweging in het Nederland van de 19e eeuw, die uiteindelijk heeft geleid tot diverse zelfstandige gereformeerde kerken naast de Nederlandse Hervormde Kerk. Hoewel de Afscheiding in het hoge Noorden, in Ulrum, begon, was dat mogelijk niet gebeurd zonder de dwingende invloed van een dominee uit West-Brabant. De Afscheiding van 1834 heeft, hoewel klein begonnen, grote invloed gehad op de vorming van het protestants-christelijke volksdeel van de moderne Nederlandse samenleving.
In West-Brabant heeft de Afscheiding een geheel eigen karakter gehad. In deze lezing zal mr. Caspar van Heel hier verder op ingaan.

Spreker

Mr. Caspar van Heel (Groningen 1943) studeerde rechtsgeschiedenis (specialisatie oud-canoniek recht) aan de universiteit van zijn geboortestad. Na zijn studie werd hij in Middelburg opgeleid tot archivaris en vervulde daarna 32 jaar lang de functie van provinciaal archiefinspecteur in Overijssel. Gedurende 20 jaar had hij in Zwolle een Brabantse medewerker. In 1984 was hij intensief betrokken bij de herdenking van 150 jaar Afscheiding, vooral vanuit genealogisch perspectief. Ook was hij in nevenfunctie 30 jaar archivaris van een kleine Afgescheiden kerk (de CGK).
 

Praktische informatie

De lezing wordt gehouden Het Dorpshuis, Westvoorstraat 3 in Dinteloord. De lezing start om 20.00 uur en de zaal gaat om 19.30 open. De toegang is gratis.