T T

Lezing scheepswerven in Moerdijk

Scheepswerf 19 december 2017

Op dinsdag 19 december spreekt voormalig binnenvaartschipper Leen ten Haaf uit Lage Zwaluwe over de scheepswerven in Moerdijk. Moerdijk had vroeger drie scheepswerven die aan het riviertje de Roodevaart lagen. Scheepswerf Paans lag binnen de Roodevaart sluis en heeft het langste bestaan, van 1847 t/m 1979. Scheepswerf Gebroeders Geleijns en Scheepswerf Gebroeders De Korte lagen buiten de Roodevaart sluis. Omdat met name Scheepswerf Paans afhankelijk was van de afmetingen van de schepen die de Roodevaart sluis konden passeren begint de lezing met een overzicht van de Roodevaart en de daaraan gevestigde bedrijven. Verder wordt aan de hand van fotomateriaal geschetst hoe er gebouwd werd, wie de klanten van de werven waren en wat voor soort schepen er gebouwd werden.
 

Spreker

Leen ten Haaf uit Lage Zwaluwe is binnenvaartschipper geweest van 1968 tot en met 2011. Naast zijn beroep als binnenvaarschipper is hij vijftien jaar bestuurder geweest bij de belangenvereniging voor de binnenvaart “Schuttevaer”. Sinds zijn pensionering is hij bestuurslid en eindredacteur bij Erfgoedvereniging Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe. In 2016 was hij in betrokken bij de expositie en uitgave van het themaboekje “Scheepvaart vanuit Zwaluwe, Moerdijk en Drimmelen vroeger tot heden” samen met de heemkundekringen van Moerdijk, Made en Drimmelen. Dhr. Ten Haaf geeft regelmatig lezingen over scheepvaart en scheepswerven in de regio. 

 

Praktische informatie

De lezing vindt plaats in gemeenschapshuis De Ankerkuil aan de Steenweg 48 in Moerdijk en start om 20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 uur open. De toegang is gratis. Deze lezing maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingenserie. Het overkoepelende thema dit jaar is "Boeren, burgers en buitenlui". Toe en met mei 2018 zal er elke maand een lezing zijn die dit thema raakt. De lezingencyclus wordt georganiseerd door het West-Brabants Archief, het Stadsarchief Breda en het Erfgoedcentrum Tongerlohuys.