Thema's

De canon van de Roosendaalse historie

In de hal worden de belangrijkste personen en gebeurtenissen uit het Roosendaalse verleden gepresenteerd in een overzichtelijke tijdslijn. 

De geschiedenis van Roosendaal start bij de Romeinen, die hier woonden en werkten. De eerste vermelding van Roosendaal dateert uit 1268. In een geschrift van de abdij van Tongerlo wordt gesproken over 'In Loco dicto Rosendale', een gebied met de naam Roosendaal. 

Archeologische vondsten gaan terug tot de veertiende eeuw. Het eerste stadsarcheologisch onderzoek in Roosendaal vond in 1989 plaats na de sloop van de tabaks- en koffiefabriek Van den Biggelaar. Deze fabriek stond tussen de Raadhuisstraat, de Kerkstraat en het huidige Tongerloplein. Bij de opgraving werd voornamelijk gebruiksaardewerk zoals kookpotten, vergieten, koekenpannen, visschotels en spaarpotten opgegraven. De eerste vermelding van Nispen in schriftelijke bronnen dateert uit 1157, maar opgravingen in Oostmoer tonen aan dat daar al twee eeuwen eerder mensen woonden.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Het kerkelijk leven

De norbertijnen abdij van Tongerlo verkreeg goederen en rechten in Nispen door een schenking in 1157. De parochie Nispen omvatte ook het gebied van het huidige Roosendaal en Zegge en de dorpen Essen, Kalmthout, Nieuwmoer, Achterbroek en Wildert. In 1268 kregen de bewoners van Kalsdonk, Langdonk en Hulsdonk  toestemming een kapel te stichten op de plaats van de huidige Sint Janskerk. Vanaf die tijd hoefden ze niet meer naar de parochiekerk in Nispen te lopen.

Vijf kloosters, gesticht in de negentiende eeuw, gaven Roosendaal een Rijk Rooms karakter. Zeker 95 procent van de bevolking was katholiek. In deze zaal vindt u beelden, devotionalia en vaandels die getuigen van het Rijke Roomse leven.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verenigingsleven

Hier vindt u onder meer wapens en vaandels van de schutterijen en trommels van de bekende Trommelaeren van Roesendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turfwinning

Turfwinning en turfhandel waren van 1300 tot 1700 van groot belang voor West-Brabant en plaatsen als Essen, Kalmthout en Nieuwmoer in de Noorderkempen. Turfstekers en gravers van turfvaarten gingen bij de moergronden wonen. Er ontstonden nederzettingen die uitgroeiden tot dorpen als Schijf en Zegge.
Steenbergen en Oudenbosch kenden een bloeiperiode dankzij turf en zoutwinning. Roosendaal werd een belangrijk centrum van de turfhandel. De abdij organiseerde de ontginning van veengronden en eeuwenlang bleef de handel in turf een belangrijke bron van inkomsten.

In het turfpaviljoen vindt u een presentatie over turf. Deze kwam tot stand in samenwerking met de Heemkundekring De Vrijheijt van Roosendaal.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiselijk leven

Hier krijgt u een indruk van het leven rond 1910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textiel

Het museum beschikt over een uitgebreide collectie Brabantse Mutsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie en bedrijfsleven

Aandacht voor Roosendaalse bedrijven als Liga, borstelmaker Vero, Wenneker, Biggelaar, Seegers en Van Lieshout piano’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoorwegen en station

De komst van de spoorwegen in 1854 bracht een nieuw elan teweeg. De bevolking groeide enorm en zowel industrie als dienstverlenende bedrijven vestigden zich in Roosendaal. Sindsdien is Roosendaal altijd 'de spoorstad' geweest.

In deze ruimte vindt u onder meer een model van het oudste station in Roosendaal, waar zelfs een treintje langsrijdt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prentenkabinet

Hier vindt u het werk van de in Roosendaal geboren en getogen graficus Notenboom en schilderijen en tekeningen van Alfred Ost, die als Belgische vluchteling naar Nederland kwam en later als dank een groot deel van zijn oeuvre aan de gemeente Roosendaal naliet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

Tot de vaste collectie behoren ook fietsen, wapens, meubels, schilderijen en kaarten van de kaartenmakersfamilie Adan.Tongerlohuys
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T 0165-555 555
E info@tongerlohuys.nl
Facebook Youtube Twitter Pinterest

Deze pagina

Lettergrootte